Wednesday 29 October 2008

A little break and preparations.....

Het is alweer woensdag, de herfstvakantie zit er nog maar net op en dat betekent nog 7,5 weken werken tot de kerstvakantie! Zo’n weekje vakantie vliegt voorbij! We zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het “Kersthuis” dat we half december zullen houden en ik ben met man en dochter nog een paar dagen naar Zuid-Limburg geweest.

Ons appartementje en het uitzicht, niet slecht dacht ik zo……

Wednesday already, our week “’Autumn-holiday” has just ended and that means another 7,5 week working until the Christmas-holidays! A week holiday is over so fast! We have been busy with the preparations for our Christmas-house-sale half December and I have been to the Southern part of Holland (Limburg) with my husband and daughter for a few days.

Our apartment and the view, not so bad I think….Volgens mij is dit nog een bloeiend koolzaadveld, maar ik weet niet of dat eind oktober nog kan… ik vond het in ieder geval een foto waard.


I am not sure if these are blooming coleseed-fields, I do not know whether they still can bloom at the end of October, but I thought it was worth a picture.En een bezoekje aan Valkenburg

And a visit to Valkenburg

Heerlijk om er even een paar dagen tussenuit te zijn geweest en weer energie opgedaan te hebben voor de drukke maanden november en december…...Want zoals ik al schreef zijn de voorbereidingen voor ons “Kersthuis” in volle gang, zo hebben we de afgelopen week o.a. geïnventariseerd wat er tot nu toe gemaakt is en wat er nog zoal gemaakt moet worden. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten hierbij enkele foto’s van een gedeelte van onze productie tot nu toe…

It was lovely to go out for a few days, it gives you new energy for the busy months November and December. As I wrote we are very busy with preparing our Christmas-house-sale, so last week we made an inventory of all the things we already made and what still has to be done.To give you a little idea of our production till now, a sneak preview.

De rode spulletjes......

The red articles......


De naturellen…..

The naturals…..Zwart en zilver.....

Black and silver....De meeste “houdbare” spulletjes zijn klaar, de groendecoraties zullen op het laatste moment gemaakt moeten worden en daarna komt het leukste werk, de deel van de boerderij + het pleintje ervoor in een (Scandinavische) kerstsfeer brengen!
En of het nu een succes wordt of niet wij hebben in ieder geval al heel veel plezier beleefd aan het bedenken en uitwerken van alle ideeën (en de nieuwe ideetjes blijven maar komen…..)


Wordt vervolgd…….

The most of the preservable products have been made, we will have to make the green decorations at the last moment and after that, the nicest job of it all, decorating that part of the farm and the little district outside into a (Scandinavian) Christmas atmosphere! And whether it will be successful or not, we have had a lot of fun in thinking and working out all kind of ideas (and still having new ideas….)

To be continued…


Thursday 23 October 2008

Sale!


Als het decoreren van je huis een grote hobby is, dan is een vervelende bijkomstigheid dat het huis soms bijna uit de voegen barst van de hoeveelheid spullen die je door de jaren heen hebt verzameld. Nou heb ik zeer regelmatig op Koninginnemarkten gestaan om spullen te verkopen, dus de hoeveelheid die ik in huis heb staan is nog enigszins beheersbaar, alhoewel er natuurlijk altijd wel wat weg kan! Maar... mijn vriendin Erna heeft dezelfde hobby, een groot huis met heel veel (opberg)ruimte, ze kan moeilijk afstand doen van haar spulletjes en ze heeft niet zo vaak op markten gestaan. Het gevolg is een enorme hoop spullen, uitpuilende kasten en chaos in het hoofd. Tijd voor actie!
Zo vertrokken wij afgelopen zondagmorgen om 6.50 uur in een tot de nok volgeladen auto naar een (overdekte) markt in de buurt.

If you have made a hobby of decorating your home, the annoying consequence is that the house is full of stuff you collected throughout the years. I have been selling stuff on flee-markets regularly, so the amount of things I have is still manageable, although there are always things you can miss. My friend Erna has the same hobby, she has a large house with lots of space, she has trouble with doing distance of things and she has not often been to markets to sell things. The result is a large amount of different stuff piling up in cupboards and chaos in her head. Time for some action! So last Sunday-morning at 6.50 we left in an overloaded car to try to sell things at a flee-market.

Daar aangekomen in de file voor de grote hal, maar gelukkig was er nog een plekje voor ons vrij, een kraam gehuurd en na zo’n 1,5 uur auto uitpakken, dozen uitpakken en kraam inruimen zaten we om 9.30 aan een bakje koffie achter onze handel! Omdat we het niet konden laten, de kraam toch nog wat opgepimpt met leuke tafelkleedjes en vlaggetjes. We hadden ongetwijfeld de vrolijkste (en best gevulde) kraam van de hele hal!

Arriving at the hall, there was a large queue, but happily we could hire a stand and after 1,5 hour of unpacking the car, unpacking the boxes and filling our stand we sat down behind it with a cup of coffee! And of course we pimped up the stand a little bit with two tablecloths and some flags. We had the most funny stand (filled with the most stuff) of the entire hall!


En de achterkant van onze kraam….

The back side of our stand…..Een dagje kijken en handelen op zo’n markt is een belevenis op zich! Je ziet mensen van zeer verschillende pluimage aan je kraam voorbijtrekken. ’s Morgens vroeg de handelaren die spullen van je kopen om ze daarna met flinke winst weer door te verkopen, later mensen die gericht op zoek zijn naar bepaalde dingen (pillendoosjes, antiek, singles), gewoon kijkers en mensen die het niet zo breed hebben en zo spulletjes bij elkaar sprokkelen.

Zo was er een Turkse jongeman die wel erg geïnteresseerd bij onze kraam kwam “shoppen”, hij kocht gordijnen, een handdoekenrek, een lampje en tussendoor deed hij Erna bijna een aanzoek: “waar ze woonde en of ze nog vrijgezel was!”. Hij had namelijk straks wel een goed ingericht huisje met de gekochte spulletjes, maar nog geen vrouw!

En dat oude dametje met een rollator, waarop een hondenmandje gemonteerd was. Het hondje bleek een fors gebouwd chiwawaatje te zijn, een heel klein koppie met daaronder een lijf(je) als een zitzak. Ze kocht niets maar we weten nu alles van het hondje, zij had last van jeuk, zij zit ’s avonds gezellig tussen pa en moe op de bank (vast met een bakje pinda’s…gezien de omvang), zij was het “spulletje” kwijt, er was al € 7.000,-- voor haar geboden en……. ik heb een kusje van haar gehad…….uugh. Oh ja, ze werd voor onze kraam ook nog bijna aangevallen door een pitbull...gelukkig zat ze hoog en droog op de rollator en maar grommen…..

En tenslotte onze buurtjes, drie dames die met een reden op de markt zaten….die reden hoorden we tijdens het opruimen. De zoon van één van de dames was 2 maanden geleden overleden en hij had een hele grote verzameling CD’s en DVD’s. Zo verdrietig…..om de spullen van je overleden zoon te moeten verkopen, maar misschien was het voor haar ook een stukje verwerking.

Uiteindelijk vliegt zo’n dag voorbij en de verkoop viel niet tegen! Rond 16.45 uur alle overgebleven spullen weer in de dozen gestouwd, auto volgeladen (gelukkig minder vol als op de heenweg) en nog nagenietend van de leuke dag richting huis!
Alle overgebleven spullen zijn niet weer in de kasten gestopt maar inmiddels naar de “Second Hand Shop” gebracht.

Een lang verhaal en wat minder foto’s deze keer, maar ik wilde deze ervaring toch graag met jullie delen. En mocht je huis ook bijna uit de voegen barsten van alle spullen, ik kan het je aanraden: ga een dagje handelen op de rommelmarkt!


A day just looking and trading on a market is an event! You see different people walking along your stand. In the early morning there are dealers buying your stuff en selling it with profit in their own stand. Later on there are people searching for special things (little boxes for pills, antiques, etc.), people just watching and people with a small purse collecting cheap things for their houses.

So there was a Turkish boy who was shopping at our stand with a certain interest. He bought a set of curtains, a towel-rack, a lamp and in between he did a sort of proposal to my girl-friend: “where do you live and are you still single?” He would have a nice decorated house with all the stuff he bought, but no woman!

And that old lady with a rollator (I don’t know the English word), with a dog basket assembled on top. The little dog seemed to be a rather massive chiwawa, a tiny little head with a body like a sitting-bag. She didn’t buy anything but we now know everything about her doggy, she suffered from itchiness, in the evening she sits on the sofa between mum and dad (I guess with a little bowl of peanuts……considering her size), they removed her “things”, there had been offered € 7.000,-- for her and…… finally she kissed me……uugh. And by the way she almost got caught by a pitbull just before our stand, fortunately she sat “high and dry” on the rollator just growling.....

And finally our neighbours, three ladies being on the market with a reason….we found out that reason while clearing up our stuff. The son of one of the ladies had died 2 months before and he had a large collection CD’s en DVD’s. So sad…..to have to sell the belongings of your deceased son……..but perhaps it gave her a little bit help with the processing.

Time flies when you are having fun and we also sold quite a lot of the stuff!
About 16.45 we packed all the left overs back in the boxes, loaded up the car (happily less packed) and while driving home still enjoying our nice day. All the left-overs did not disappear in the cupboards again, we brought them to the “Second hand shop” last tuesday.

A long story and not so many pictures this time, but I wanted to share this experience with all of you. And if your house is also full of too much stuff, I can advise you to go to a fleemarket!

Tenslotte nog deze foto; een tentje, een stoel, een spiegel en wat gereedschap …dat is alles wat je nodig hebt om een kapperszaakje te beginnen!

And finally this picture, a tent, a chair, a mirror and some tools…..and you can start a business for hairdresser!


Have a nice weekend!

Friday 17 October 2008

Grey and Silver


Als we de trendwatchers mogen geloven dan zullen zilverkleurige accessoires en vergrijsde tinten dit najaar weer helemaal in zijn. Nu is het niet zo dat ik me erg druk maak om wat in de mode is, maar ik vind het wel een hele mooie combinatie. Ik heb vorig jaar (rond de kerst) deze vazen al gekocht en toen ik deze week bij de supermarkt een bosje eucalyptus zag liggen kreeg ik een idee……… Ik heb er kransjes van gemaakt en heb ze voor de verandering eens verticaal op de zilveren vazen gezet.

If we may believe the trendwachters silver accessories and grey tints will be very popular this autumn/Christmas. I don’t bother very much about what is “hot” in a certain period, but I think this is a beautiful combination. Last year (around Christmas time) I bought these vases and when I found a bundle of eucalyptus at the supermarket I got an idea……. I made two wreaths and put them vertical on the vases.

Een kijkje in dit hoekje van onze woonkamer…..naturel, vergrijsde tinten en wat zilver.

A look at this corner of our living room…..natural, grey tints and some silver.Vergrijsde tinten zoals deze eucalyptus, vorig jaar met kerst gekocht en inmiddels prachtig ingedroogd …….

Grey tints like this eucalyptus I bought last year at christmas-time, it dried very nicely…..
En drijfhout in een mandje……

And driftwood in a basket…..Kaarslicht in zilver….


Candlelight in silver….
En tenslotte nog even een "update" van de stoelen die ik gratis had meegenomen.Ze zijn inmiddels geschuurd.

And finally an update of the chairs I got for free.They have been planed with sandpaper.En voorzien van een laagje grondverf!

And they have been painted with a primer!


En nu nog de uiteindelijke kleur die ze gaan krijgen…Nee, voor de verandering eens een keertje geen wit, maar….de kleur van dit kastje.

And at last the new colour they will get….No, for a change not white this time, but….the colour of this little cupboard.


En dat komt uit deze pot

And this is the paint I used

Om in de grijze stemming te blijven van dit bericht…….wordt vervolgd……

To remain in the grey mood of this post……to be continued…….

Sunday 12 October 2008

Tilda addict

Ongeveer 1 jaar heb geleden heb ik het boek “Sfeer maken” gekocht. Een uitgave van "Ariadne at Home" gebaseerd op het boek “Tildas Hus” met creaties van Tone Finnanger, een Noorse jongedame. Het was mijn eerste kennismaking met haar stijl en ik was zo enthousiast dat ik direct na aanschaf al een aantal dingen uit het boek heb gemaakt.

About 1 year ago I bought the book “Sfeer maken”. It is edited by "Ariadne at Home" and based on the book "Tildas Hus" with creations of Tone Finnanger, a Norwegian lady. It was my first acquaintance with her style and I was so inspired that I made a few things right away.
Later vond ik op het internet nog meer boeken van haar, deze twee (in het Engels vertaalde) boeken; een kerstboek en een boek vol met leuke paas-ideetjes.

Later on I found on the internet two more books of her (in English translation); a Christmasbook and a book with Easter-ideas.Momenteel ben ik druk bezig om allerlei ideeën uit het kerstboek uit te werken. Ik heb al heel wat dingen gemaakt, maar dat heeft ook een reden want half december organiseren we (mijn vriendin Erna en ik) voor het eerst een soort “Kersthuis” op de deel van haar boerderij. We zullen dan verschillende, door onszelf gemaakte, kerstspulletjes verkopen. Heel spannend allemaal, maar ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen!

At the moment I am very busy working out all kind of ideas out of this Christmas book. I have made already a few things for a special reason. Half December we (my girl-friend Erna and me) will organize a kind of “Christmas-home” in her farmhouse. We will sell self-made Christmas-products, it will be the first time we organize something like this, so it is very exciting. I will inform you about our progressions!En tenslotte vind ik dit wel het mooiste boek van Tone Finnanger tot nu toe: “Tilda’s Julehus”. In het Noors, maar met prachtige sfeerfoto’s en werkbeschrijvingen die wel redelijk te volgen zijn.
Zoveel inspiratie voor een sfeervolle kerst in Scandinavische stijl.

And finally this, in my opinion, most beautiful book of Tone Finnanger till now: “Tilda’s Julehus”, written in Norwegian, but pictures with a wonderful atmosphere and the description of the objects are easy to follow. So much inspiration for a cosy Christmas in Scandinavian style.Have a nice week!


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails