Thursday 28 May 2009

Our backyard


Onze achtertuin is niet groot, maar door de strakke lijnen en het vele groen oogt hij wel redelijk ruim. Verder is het gemakkelijk in onderhoud omdat alle vakken en borders zijn gevuld met planten zoals hosta, vrouwenmantel, buxus, annabelle en hortensia; dus onkruid heeft weinig kans.

Our backyard is not a very large one, but the uniform lines with a lot of green makes it look reasonable wide. And maintenance is easy because all the compartments and borders are filled with different plants so there is not much weeding to do.


Verder hebben we een vijver waarin inmiddels al weer heel wat leliebladeren met knoppen verschijnen. De roze bloemen zijn als eerste uitgekomen, er zullen ook nog wel een aantal witte volgen…

We also have a pool with lots of lilies. The pink flowers appeared at first, the white ones will follow soon I think!


Achter in de tuin groeit een grote klimhortensia die op dit moment prachtig in bloei staat met zijn grote witte schermen vol met kleine witte bloemetjes.

In the back of our garden a large climbing hydrangea is blooming beautiful with it's white flowers.


Een andere bijzondere klimplant is deze kiwi, de takken krullen zich om elkaar heen en zijn daardoor heel decoratief. Ik heb ze dan ook al vaak gebruikt bij het maken van kransen en bloemstukken. Hij bloeit met kleine witte bloemetjes, maar niet echt heel uitbundig. We hebben er een paar keer kiwi’s in gehad, maar die waren echt niet te eten…zo hard als een steen!


A very special plant is this kiwi, the branches are very decorative because they are curling over each other. I used them often for making wreaths and flower arrangements. It’s blooming with little white flowers, but not very exuberant. We had some real kiwi’s a few times, but they were not very tasteful....hard as a stone!


En verder deze druif die ik twee jaar geleden heb geplant, ik denk dat we hem binnenkort toch wat moeten geleiden want hij begint behoorlijk te groeien!


And this grape I planted two years ago. I think we have to lead it soon, because he is growing very fast now!


En de kamperfoelie bloeit ook uitbundig, hoewel de geel-oranje bloemen niet echt mijn favoriete kleuren zijn….

And the honeysuckle is blooming as well, although the yellow-orange flowers are not my favorite colors….


En in al dat groen hebben heel wat vogels nesten gebouwd, deze jonge merel vloog onlangs uit en werd op ons terras nog gevoerd door zijn moeder.

And in all that green, birds are building nests, this young blackbird recently left the nest and was fed by his mother on our terrace.


Tenslotte kwam ik gistermiddag tot de ontdekking dat de hosta niet ongeschonden uit het noodweer van afgelopen dinsdagmorgen is gekomen. Dit keer zijn er geen stukken uitgegeten door slakken maar zijn er gaten “ingeslagen” door de enorme hagelstenen! Ik baal er wel van, de bladeren waren nog zo mooi gaaf…

At last I discovered big holes in our hosta due to the terrible weather we had Tuesday morning. Large holes in the leaves caused by big hailstones! It is such a pity, the leaves looked so untouched before…..


Tot zover een blik in onze achtertuin, ik wens jullie allemaal een heel fijn Pinksterweekend en als we de weerberichten mogen geloven kunnen we weer heel wat uurtjes in de tuin doorbrengen!

So far a look into our backyard, I wish you all a nice weekend and if we may believe the weatherforecast we can spend some hours in the garden!

Thursday 21 May 2009

Pink Post


Een roze bericht deze keer! Allereerst had ik nog beloofd om het eindresultaat van dit buikkastje van mijn dochter te laten zien… Zo kochten we hem een aantal weken geleden bij de “Second hand shop”

A pink post this time! At first I promised to show you the final result of the little cupboard we bought at the “Second hand shop” for my daughter. This is how he looked a few weeks ago.


En na een precies verfwerkje door mijn dochter…


And after some nice painting by my daughter…


Is dit hem uiteindelijk geworden! Hij staat inmiddels op haar slaapkamer, die met de komst van dit kastje ook even flink opgeruimd is.

This is the final result! He has found a place in her bedroom already and with that extra space her room has been cleared up at the same time.


Deze roze schelpen heb ik al een aantal jaren en zo tegen de zomer haal ik ze weer tevoorschijn om mee te decoreren. Maar ik heb nu maar eens een krans van gemaakt.

These pink shelves I have for quite a long time and at summertime they appear again to decorate with. But now I used them for making a wreath.Nadat alle schelpen, met behulp van het lijmpistool, waren vastgeplakt op de strokrans heb ik er met witte spuitverf een zweem overgespoten. Daardoor is de roze kleur net iets zachter geworden.

After sticking all the shelves on the wreath with a “glue-pistol” I sprayed them a little white with paint. That white spray gives the pink shelves a soft look.


De roze kunstbloemen, die ik in de loop van de tijd bij elkaar heb gesprokkeld, heb ik in een witte kan gezet en zo gecombineerd met de schelpenkrans. Met nog wat andere accessoires is het een leuk (roze) hoekje op de salontafel geworden.

The pink art flowers, I gathered in the course of time, I put in a white can and combined them with the wreath of shelves. Together with some other accessories I made a nice (pink) corner on the table.


Tot zover mijn roze post, ik wil jullie bedanken voor alle reacties op mijn berichten en ik wens jullie alvast een fijn weekend!

So far my pink post, I want to thank you for all the reactions I receive on my posts and have a nice weekend!

Thursday 14 May 2009

"Leftovers"


Wat te doen met alle overgebleven planken van de nieuwe werkruimte? Gewoon weer gebruiken voor een nieuw project natuurlijk! En gelukkig wilde mijn man nog wel even een handje helpen….
Eerst leek het me wel leuk om er plantenbakken van te maken maar uiteindelijk zijn het zuilen geworden...

What to do with the shelves that are left over from the new build shelter? Just use them again for a new project of course! And happily my husband was willing to help again….

At first I would like to make some boxes for plants, but ultimately they turned out to be pillars.


Ik heb ze alleen in de grondverf gezet, daardoor komt de structuur van het hout er ook nog mooi door en eventueel kan ik ze daarna altijd nog een ander kleurtje geven. Uit de laatste 2 planken zijn nog wat hartjes gezaagd, daarna geverfd en wat doorgeschuurd.

I just grounded them, so you still can see the structure of the wood and I am able to give it another color if I want so.
Out of the last two shelves some hearts were sawn, I painted them and after that planed them a little bit on the edges.


Uiteindelijk zijn er zes zuilen gemaakt van de “restjes”!
Deze twee heb ik aan Erna gegeven voor haar verjaardag…

Actually six pillars are made out of the “leftovers”!
These two I gave to Erna for her birthday….


En verder staan er bij mij thuis twee op de vensterbank, met krans en kroon….

Two of them are standing in front of the window with a wreath and a crown…En de laatste twee staan buiten voor ons huis, met wit geverfde bloempotten en witte hortensia's.

And the last two are standing outside before our house, with white painted flower pots and white hydrangeas.


Zo heeft alle “afvalhout” weer een nieuwe en mooie bestemming gevonden!

In this way all the wood that was left over has found a new and nice destination!


Till next time!

Sunday 10 May 2009

The making of a little shelter...

We hebben al een aantal jaren plannen voor het kleine stukje grond (van 3 bij 3 meter) achter onze garage. Het is echt zo’n rommelhoekje met o.a. containers, tegels, dakpannen, bloempotten en twee keer een halve meter conifeer…. In de afgelopen meivakantie heeft mijn man uiteindelijk de moed opgevat om het maar eens aan te pakken. Eerst moesten flink wat coniferen worden verwijderd, niet bepaald het leukste karweitje!

For a long time we have plans for the little piece of ground (3 by 3 meters) behind our garage. It is very disorderly with containers, flowerpots, paving stones and two times half a meter of conifers...During our last holidays my husband had the guts to start the project. First there had to be moved a lot of conifers, not the nicest work to do!

Het slagveld na het verwijderen van de bestrating en de coniferen…

The battlefield after removing the pavement and the conifers…

Heel wat kruiwagens geel zand verder… de palen in de grond en opnieuw bestraten…

Lots of wheelbarrows filled with yellow sand later… the poles in the ground and a new pavement…

Het geraamte staat er!

The frame-work is ready!

De planken zijn eraan geschroefd en de eerste golfplaten liggen op het dak…

The shelves are attached and the roof is almost ready…

Het eindresultaat, een verloren hoekje achter de garage is omgetoverd in een overdekte werk- en opslagruimte. De buitenwand wordt nog groen geverfd en ik heb de achterkant van de garage inmiddels wit geverfd.

The final result, a lost corner in our garden has turned into a shelter to work in and with space for storage. The outside I am going to paint green and the back wall of the garage I already painted white.

Van mijn moeder kreeg ik de werkbank van mijn (overleden) vader, hij was vaak aan het knutselen in zijn schuurtje en heeft heel wat uurtjes doorgebracht achter deze werkbank. Getuige ook de vele verfspetters en andere gebruikssporen die daardoor voor mij een speciale betekenis hebben. Ik vind het heel bijzonder dat ik hem nu ook weer ga gebruiken voor al mijn “knutsel” activiteiten.

My mother gave me this work-bench, it belonged to my (deceased) father, he was often pottering in his shed and he spent a lot of hours working behind this bench. That history you can see on the spots of paint and other traces of use, they are very special to me. It is also very special that I am going to use it again for all my pottering activities.

De afgelopen dagen heb ik er al dankbaar gebruik van kunnen maken. Voor de tennisvereniging moest ik wat boeketjes bloemen maken en het is zo heerlijk dat ik dat nu hier kan doen, alles kan zo blijven liggen en ik heb veel meer ruimte dan bij de keukentafel!

And as you can see on this picture I used the new space already for some activities. I had to make some bunches of flowers for the tennis club and it is so nice working this way and I have much more working space than on the kitchen table!

En ook voor het verven is het heel handig (en er wordt wat geverfd bij ons…..).
Wat dit “project” is geworden laat ik jullie in een volgende post zien!

And also for painting things it is very useful (and we paint a lot….). What has become of the project on this picture I will show you in a next post!

Ik ben heel blij met deze extra ruimte, het was zo’n rommeltje en het is nu zo mooi geworden! Mijn man heeft het samen met mijn zoon met veel plezier opgebouwd en ik ben trots op ze! En omdat het zo goed gelukt is hebben we al plannen gemaakt voor het maken van een veranda achter in de tuin…..

I am so happy with the little shelter, it was such a mess and now it has become such a nice place! My husband and son enjoyed building it and I am proud of them! And because it succeeded so well, we already made plans for building a veranda in the back of our garden…

Have a nice week!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails